11/11/2012

G MAIL ON YOUR MOBILE -JAGDISH VADIYA

તમારા GMAIL ના મેઈલ સીધા તમારા મોબાઇલ પર મેળવો ......થોડીક કડાકૂટ છે પણ મજા આવશે.....પી સી હોય તેના માટે જ .....આ રહી લીંકમોબાઇલ પર જોવા મને મેસેજ કરો
No comments:

Post a Comment

THANK YOU