17/08/2012

કમ્પ્યુટરમાં ફટાફટ ગુજરાતી લખવા માટે

તમારા કમ્પ્યુટરમાં આપણી ગુજરાતી ભાષા સરળ રીતે લખવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરોગૂગલ 


અથવા આ લીંક પર   ક્લિક કરો

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html 

2 comments:

  1. aa to saras have facebook ma pan gujarati...

    ReplyDelete
  2. @anonymous

    bhai gujarati jevi majjaa???????

    ReplyDelete

THANK YOU